Støpe grunnnmur

Q: Jeg skal støpe en grunnmur på mn nye bolig. Hva slags løsning bør jeg velge, og hvilke firmaer kan hjelpe meg. Jeg holder til i Akershus.

A: Vårt råd er at du går for en isolert grunnmur av betong, med såkalt isopor. Denne løsningen blir ofte kalt thermomur. Det er ikke mange firmaer som driver med det i Oslo området. Men jeg ville forhørt meg med Diem Bygg De har seriøse forskaligssnekkere, somjeg vet vil sikre det et topp resultat.

Trapp i betong

Q: Jeg skal lage en trapp i betong, og lurer på hvordan jeg skal gjøre det med trinnene.

A: Når du skal forskale en trapp i betong er det mange ting du må huske på. Siden jeg ikke vet om den skal være frittstående eller støpes på masse blir svaret du får en del generell. Trappeforskaling av frittstående tapp er en av de vanskeligste formene for forskaling du kan gjøre i mindre skala. Men vi går litt generelt igjennom det her:

Dimensjonering av trapp

Ën trapp bør være minst 120cm bred. På den måten sikrer man seg at to voksne mennesker kan møtes i trappen, og passere hverandre. Ved lange trapper, det vil si mer enn 8-10 trinn, bør det legges inn et repos. Med et repos mener vi hviletrinn, samt forsøke og bryte eller forskyve trappeløpet. Dette er viktig for ergoterapien mellom mennesket og trappen, samt redusere falllengden hvis noen faller i trappen.

Det finnes flere gode apper og nettsider som hjelper deg å kalkulere opptrinnene og inntrinnene sin størrelse.

 

Lykke til! =)

 

Bore i betong

Q: Hei jeg skap bore i betong, men dessverre så får jeg ikke det til med slagdrillen jeg har. Har dere noen råd?

Borhammer

A: Slagdrill er egentlig et dårlig redskap, annet enn når du skal bore i tykk treverk. Skal du bore i metall må du kunne slå av slagene i slagboren for at du skal få et godt resultat. I betong borer du lettest med en borhammer, helst med sds-borer. Biltema har en rimelig og god borhammer som fungerer greit.

 

 

Sprekker i stein over vinduer i murhus?

SPØRSMÅL: Som du kan se av de to bildene er det sprekker på steinene over vinduene i bygården jeg bor. Er dette farlig, og hvis det- hva kan vi gjøre?

sprekk i stein over vindu

sprekk i stein

sprekk i stein

 

 

SVAR: Da bygården trolig ble bygget fantes det ikke skikkelig gravemaskiner eller massetransportmaskiner. På den måten gravde de seg ned for hånd til de kom til grunnvannet. Når de kom så langt bygde de en flåte, som så kom under grunnvannstanden og fundamenterte seg så oppover fra denne. Flåten råtnet ikke, da den lå i vann slik oksygen ikke kom til. Med tiden så har grunnvannstanden endret seg, slik at fåten får tilgang til luft og har trolig begynt å råtne. Dette sørger for at bygget over får setningsskader, slik dette kan være et eksempel på. Men det kan også bare bety at det har kommet vann inn i steinen, som har så frostsprengt den.

Det som må gjøres er at man fjerner vinduet og støper det så igjen. Bruk gjerne noen armeringstenger her. Betong tåler utrolig bra trykkrefter, og vil ta opp presset fra steinen.  På byggetidspunktet til huset fantes det ikke armert betong som kunne ta seg av strekkrefter som disse steinene tar opp. Så det ble vel brukt steiner, stål eller tredragere for dette formålet til å ta opp strekkrefter over vindusåpninger. Så hvis steinene ryker vil jo fasaden trolig over kjellervinduene også kollapse, med den dominoeffekten det kan utløse.

Lykke til! Og dette må dere få ordnet opp i raskt.

Sprenge stein?

 

SPØRSMÅL: Jeg har en stein ved garasjen som jeg ikke får delt ved å slå med slegge. Har du forslag til hva jeg kan gjøre for å få delt den? Den er litt nær garasjen, noe som gjør at det er lett å ripe opp bilen på den når man rygger.

SVAR? Det jeg vil anbefale deg er å benytte trollkraft, til å dele den opp i mindre deler som du kan flytte vekk ved hjelp av trillebår.
Du trenger nok ikke en så stor bormaskin som de bruker i videoen. Du kan bruke en borhammer fra biltema med største type sds-bor i diameter. Det vil nok være rimeligere, enn å leie en stor fjellboremaskin- men dette avhenger jo litt av størrelsen på steinen.  Uansett må du ha hull 10x diameteren til hullet. Altså er hullet du borer 20 mm tykk, må du ha hull minst hver 20 cm.

Oppskrift:

Trollkraft får du kjøpt i de fleste store byggevareutsalg, men er forholdsvis dyr. På denne linken her, fant jeg en oppskrift som gjør at du kan angivelig blande middelet selv. Vi har ikke prøvd ut oppskriften selv, så send gjerne tilbakemeldinger om hvordan det har fungert.

 

Her er oppskriften:

Blandingen består av Bentonitt, vanlig Gips (kalkgips), Sukker (Melis) og Gjær.

Bentonitten kan sikkert erstattes av annet tungt, finmalt stoff. Den er brukt i denne
sammenheng for at den skal fortrenge eventuelt vann.

Gipsen er anvendt for at blandingen ikke skal komme opp av borehullet når ekspansjonen
(gjæringen) starter. Gipsen stivner slik at sprengkraften skal virke radielt.

Sukker og gjær er for at ekspansjon skal finne sted (Anbefalt frysetørret gjær eller vingjær).

Blanding:

  • 40 volum % Malt Bentonitt (kan kjøpes hos Felleskjøpet – eller hos et mudselskap….)
  • 40 volum % Gips (kan kjøpes på Apotek)
  • 20 volum % Sukker

Blandingen tilsettes gjær i rikelig mengde, omtrent 100 gram pr. kg sukker.

Dersom blandingen skal brukes omgående: Tilsett kaldt eller lett lunkent vann og rør ut til
blandingen blir omtrent så tykk som rømmegrøt og hell denne i borehullet.

Selve boringen skal være utført i hht. vanlig prosedyre som for Trollkraft. Det vil si at hullene
ikke skal ha større avstand enn 10 ganger hulldiameteren. (For eksempel: Max 35 cm avstand
mellom 35 mm borehull)